Over ons

Wat doet VOG?

Vereniging Ondernemend 's-Gravenzande

Vereniging Ondernemend 's-Gravenzande zet zich in op drie kernthema's om de belangen van de aangesloten ondernemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de leden naar overheden en instellingen.

2. Belangenbehartiging en samenwerking van de leden op het gebied van gezamenlijk inkopen en organiseren van voorzieningen.

3. Ontwikkeling van netwerkactiviteiten van de leden onderling vanuit sociaal en economisch perspectief.

Kortom, VOG is meer dan een bestuurlijke instantie die zich richt op abstracte onderwerpen of uitsluitend een business club. De VOG-formule is al jaren zeer succesvol gezien het enthousiasme van onze ruim honderd leden. De betrokkenheid is groot en de opkomst bij evenementen hoog. Dat maakt VOG een levendige vereniging waar elke ondernemer zijn of haar voordeel mee kan doen!

Netwerkactiviteiten voor ondernemers

'Je bent zo groot als je netwerk' is een veelgehoorde ondernemerswijsheid en waar kan je daarmee beter beginnen dan bij je om de hoek?
VOG organiseert elk jaar een reeks uiteenlopende evenementen waarbij leden elkaar beter leren kennen en kennis kunnen opdoen.

Zo hebben we de afgelopen tijd onder andere achter de schermen meegekeken bij bedrijven als Coca Cola, Duvel bier, PostNL, IHC scheepsbouw en Gassan Diamonds. Of gaan we sportief aan de slag met powerkiten, jeu de boules of ons jaarlijkse golftoernooi. Een whiskey- of wijnproeverij en een jaarlijkse barbecue zijn eveneens goed bezochte netwerkevenementen.

VOG is actief en organiseert vrijwel elke maand een evenement. Of je nu een doorgewinterde netwerker bent of beginnend ondernemer, VOG biedt voldoende mogelijkheden om je netwerk op een informele manier verder uit te breiden!

Belangenbehartiging

In het belang van onze leden onderhoudt VOG op regelmatige basis contacten met Gemeente Westland, andere overheden en instellingen om zodoende de gezamenlijke ledenbelangen te presenteren en (indien nodig) te verbeteren. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: ontwikkelingen van het 's-Gravenzandse bedrijfsleven, inrichting van bedrijfsterreinen, verkeers- en milieutechnische zaken, veiligheidsaspecten et cetera.

Ten behoeve van de regionale en landelijke belangenbehartiging participeert VOG in het samenwerkingsverband van Westlandse bedrijvenverenigingen: de Federatie Bedrijfsleven Westland (F.B.W.), dat op haar beurt verbonden is aan VNO/NCW. Commissies van VOG-leden werken aan afspraken over gezamenlijke inkopen en het organiseren van gezamenlijke voorzieningen.

Hiermee zorgt VOG er voor dat de lokale belangen van 's-Gravenzandse ondernemers voldoende aandacht krijgen en op de agenda komen waar de leden dat noodzakelijk achten. Door je aan te sluiten bij VOG heb je hier zelf als ondernemer ook inspraak in en weet je zeker dat ook jouw belangen centraal staan!

Voor alle ondernemers van 's-Gravenzande

Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar!