Linda Ruygrok – de Zeeuw

Linda Ruygrok - de Zeeuw

Secretaris

Als secretaris van de vereniging zorg ik voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Hiervoor maak ik van tevoren de agenda op. Tijdens de vergaderingen verzorg ik de notulen. Naar aanleiding van de vergaderingen maak ik indien nodig de actielijst op, zodat er een overzichtelijk lijstje is van wie welke acties oppakt. Ook verzorg ik de mailing naar de leden van de vereniging. De mailing over geplande activiteiten wordt echter verzorgd vanuit de activiteitencommissie. Ten slotte maak ik nog de nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar aan de leden wordt gezonden. De overige bestuursleden leveren voor deze nieuwsbrief zelf hun kopij aan.


Voor alle ondernemers van 's-Gravenzande

Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar!