Wat doet VOG?

Vereniging Ondernemend ‘s-Gravenzande zet zich in op drie kernthema’s om de belangen van de aangesloten ondernemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

  1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de leden naar overheden en instellingen.
  2. Belangenbehartiging en samenwerking van de leden op het gebied van gezamenlijk inkopen en organiseren van voorzieningen.
  3. Ontwikkeling van netwerkactiviteiten van de leden onderling vanuit sociaal en economisch perspectief.

Kortom, VOG is meer dan een bestuurlijke instantie die zich richt op abstracte onderwerpen of uitsluitend een business club. De VOG-formule is al jaren zeer succesvol gezien het enthousiasme van onze ruim honderd leden. De betrokkenheid is groot en de opkomst bij evenementen hoog. Dat maakt VOG een levendige vereniging waar elke ondernemer zijn of haar voordeel mee kan doen!

Voor alle ondernemers van 's-Gravenzande

Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar!