Belangenbehartiging

In het belang van onze leden onderhoudt VOG op regelmatige basis contacten met Gemeente Westland, andere overheden en instellingen om zodoende de gezamenlijke ledenbelangen te presenteren en (indien nodig) te verbeteren. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: ontwikkelingen van het ‘s-Gravenzandse bedrijfsleven, inrichting van bedrijfsterreinen, verkeers- en milieutechnische zaken, veiligheidsaspecten et cetera.

Ten behoeve van de regionale en landelijke belangenbehartiging participeert VOG in het samenwerkingsverband van Westlandse bedrijvenverenigingen: de Federatie Bedrijfsleven Westland (F.B.W.), dat op haar beurt verbonden is aan VNO/NCW. Commissies van VOG-leden werken aan afspraken over gezamenlijke inkopen en het organiseren van gezamenlijke voorzieningen.

Hiermee zorgt VOG er voor dat de lokale belangen van ‘s-Gravenzandse ondernemers voldoende aandacht krijgen en op de agenda komen waar de leden dat noodzakelijk achten. Door je aan te sluiten bij VOG heb je hier zelf als ondernemer ook inspraak in en weet je zeker dat ook jouw belangen centraal staan!

Voor alle ondernemers van 's-Gravenzande

Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar!