Bestuur

Maurice Robers

Belangenbehartiging

Namens Maurice van Belangenbehartiging. Als u een idee heeft hoe een bepaald onderzoek, een lobby bij de gemeente of een ander initiatief, ertoe kan leiden dat we voor elkaar een nog fijnere leef/werkomgeving kunnen creëren, stuur dan een mailtje naar mij. Ik zal dan mijn best doen om hier het maximale uit te halen. Het gaat hierbij om onderwerpen die voor een groep mensen zullen gelden, niet voor een eigenbelang.


Yvon van de Wetering - Vreugdenhil

Activiteitencommissie

Als activiteitencommissie dragen wij zorg voor de activiteiten binnen de VOG. Jaarlijks maken we een planning met onder andere bedrijfsbezoeken, vernieuwende activiteiten, netwerkbijeenkomsten en vertrouwde onderdelen zoals de golf, bbq en het strandontbijt. We dragen zorg voor een mengelmoes van lokale activiteiten en prikkelende activiteiten in de omgeving zoals ons bezoek bij Ado Den Haag en… (graag in te vullen). Vele handen maken licht werk. Vind je het leuk om mee te denken over inspirerende activiteiten en hier en daar wat te organiseren? Het lijkt me leuk je binnen ons team te verwerkomen!


Chantal van Dijk - Voogd

PR, Communicatie & Ledenverwerving

Even voorstellen……

Mijn naam is Chantal van Dijk-Voogd en ik ben binnen VOG verantwoordelijk voor PR, Communicatie en ledenwerving.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Accountmanager Zakelijk voor Rabobank en ben bij VOG gekomen vanuit mijn interesse in het ondernemerschap in het mooie dorp ’s-Gravenzande. Binnen mijn bestuursfunctie houd ik me bezig met het werven van nieuwe leden, delen van hetgeen wij doen/ondernemen op Social Media en in lokale bladen en meedenken ik activiteiten voor onze leden.

Je kunt mij benaderen als je nog een leuk lid kent, voor mooie toevoegingen/tips & trucs voor Social Media en uiteraard met alle andere vragen (zowel zakelijk/VOG als privé).
Tot snel!


Freek van der Hout

Business to Business

Eén van de speerpunten voor de vereniging is business 2 business. Door als een collectief op te stellen kunnen mooie inkoopvoordelen worden behaald. Voorbeelden hiervan zijn bv. het tankvoordeel bij Esso de Rotonde in ’s-Gravenzande en een gezamenlijk afvalinzamelingscontract. Enkele van onze leden verdienen hiermee hun lidmaatschap al terug.

Op de bijeenkomsten is een informele sfeer, hierdoor weten de ondernemers wanneer het nodig is elkaar te vinden zonder dat dit verplicht is. Met mijn bedrijf in Bouwmanagement en Duurzaam EnergieAdvies heb ik veel contact met de gemeente. Door de goede samenwerking met de gemeente ben ik ook sparringpartner hoe bijvoorbeeld het bedrijventerrein Teylingen voor nu en in de toekomst voor ondernemers een aantrekkelijk gebied te houden. Punten die hierbij worden besproken zijn bv. bereikbaarheid, woon-werk verkeer, functiemenging, veiligheid handhaving en ondermijning, functioneren / leegstand, groen / verduurzaming en digitalisering.

Heb je idee / voorstel waar andere leden hun voordeel kunnen doen? Je kan mij hiervoor altijd benaderen.


Rick Duijndam

Penningmeester

Ik ben Rick Duijndam en ik ben sinds 2019 betrokken bij het bestuur van de VOG en sinds 2020 ben ik officieel penningmeester. Ik ben werkzaam bij EY Westland als accountant en financieel adviseur voor MKB bedrijven en vandaaruit gevraagd om de functie van penningmeester voor de VOG in te vullen.

Ik heb mede vanuit mijn werk veel affiniteiten met cijfers en daarom vind ik het leuk om het bestuur bij de staan bij de financiële en administratieve werkzaamheden. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de administratie, de contributie, het opstellen van de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting, maar het leukste blijft om geld uit te geven voor leuke activiteiten. Mocht je meer willen weten over wat het penningmeesterschap zo fascinerend maakt, spreek me dan gerust aan bij een van de activiteiten.


Linda Ruygrok - de Zeeuw

Secretaris

Als secretaris van de vereniging zorg ik voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Hiervoor maak ik van tevoren de agenda op. Tijdens de vergaderingen verzorg ik de notulen. Naar aanleiding van de vergaderingen maak ik indien nodig de actielijst op, zodat er een overzichtelijk lijstje is van wie welke acties oppakt. Ook verzorg ik de mailing naar de leden van de vereniging. De mailing over geplande activiteiten wordt echter verzorgd vanuit de activiteitencommissie. Ten slotte maak ik nog de nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar aan de leden wordt gezonden. De overige bestuursleden leveren voor deze nieuwsbrief zelf hun kopij aan.


Voor alle ondernemers van 's-Gravenzande

Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar!