Samen Sterk!

Vereniging Ondernemend ’s-Gravenzande (VOG) heeft als doel de gemeenschappelijke, economische en sociale belangen van haar leden te behartigen en te bevorderen. VOG is bestemd voor alle aan ‘s-Gravenzande verbonden ondernemers, niet-middenstander zijnde.

AANMELDEN MEER OVER VOG


 

Ondernemend 's-Gravenzande VOG Linked In


Dé vereniging voor 's-Gravenzandse ondernemers

's-Gravenzande is een bedrijvige stad. Door onze krachten als ondernemers te bundelen inspireren we elkaar, leren we van elkaar en kunnen we ons samen sterk maken voor ideeën die ondernemerschap in het algemeen bevorderen in onze eigen omgeving. Of u nu notaris, dakdekker, architect, loodgieter, consultant of meubelmaker bent, met VOG kunt u uw netwerk snel uitbreiden en profiteren van collectieve voordelen.

Voortgekomen uit een vertegenwoordiging van lokale industriële belangen is VOG in 2005 in haar huidige vorm van start gegaan om de belangen van alle ondernemers die met 's-Gravenzande verbonden zijn in de meest brede zin te behartigen. Inmiddels zijn we gegroeid naar ruim honderd actieve leden.

 


Wat doet Ondernemend 's-Gravenzande?

Belangenbehartiging

VOG onderhoudt op regelmatige basis contacten met Gemeente Westland, andere overheden en instellingen om zodoende de gezamenlijke ledenbelangen te presenteren en (indien nodig) te verbeteren.


Netwerkactiviteiten

VOG organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarbij leden de kans krijgen om actief te netwerken met andere leden en genodigden. Zo leren onze leden elkaar beter kennen en bouwen ze een relatie op.


Collectieve aanpak

Door samen slim in te kopen tracht VOG op verschillende gebieden, op aangeven van de leden, mogelijkheden te verkennen om gezamenlijk kosten te besparen. Voorbeelden zijn BHV-cursussen, afval of brandveiligheid.